ES investicijos

Projekto tikslas – sukurti el. parduotuvę ir ją integruoti į turimą išteklių valdymo sistemą, siekiant padidinti pardavimų kiekius ir pajamas.

Klientų savitarnos sprendimų įdiegimas užtikrins mažesnes valdymo išlaidas ir patogesnį užsakymo procesą mūsų klientams, taip gausinant įmonės pajamas.

Siekiant sklandesnio klientų aptarnavimo pasitelkus e-komercijos sistemą automatizuosime vidinius įmonės bendravimo su klientais procesus, be kurių pagalbos negalėtume aptarnauti klientų interneto svetainėje, taip pagerinsime įmonės darbo kultūrą, padidinsime vadybininkų darbo efektyvumą, įdiegsime visų gautų užsakymų (pateikiamų E-komercijos sistemoje arba įmonės darbuotojams) apskaitą ir kontrolę.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomas pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“, kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

Bendra projekto vertė –  66 300,00 Eur, iš kurių 49.725,00 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Projekto vykdymo pradžia – 2022-02

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-02

Projekto vykdytojas: MB „Akasys“